Nufuture
Energieneutraal én gezond bouwen

Energie wordt schaars. Dagelijks kunnen we in de krant lezen dat de prijs van olie omhoog gaat. Jarenlang schommelde de prijs per vat rond de 10 tot 20 dollar. Voor de kredietcrisis liep de prijs op tot 147 dollar om tijdens de crisis weer scherp te dalen. Dat dit tijdelijk is merken we aan de weer snel stijgende prijzen die januari 2011 al weer de 100 dollar per vat naderen. En de voorspellingen zijn dat we richting de 150 en misschien wel 200 dollar per vat gaan. De overheid maakt zich hierover zorgen. Zorgen die boven op de zorgen komen van de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen op het klimaat. Het gevolg zijn rigoureuze maatregelen. Europees is afgesproken om dwingende maatregelen te nemen. Dit wordt gedaan middels de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt). Dit is de eenheid waarin de EPN (Energie Prestatie Norm) wordt uitgedrukt. De EPC voor nieuwbouwwoningen werd per 1 januari 2006 aangescherpt van 1,0 naar 0,8 om vervolgens op 1 januari 2011 aangescherpt te worden naar 0,6. Nieuwe woningen waarvoor vanaf 1 januari 2011 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten dus voldoen aan een nieuwe EPC waarde en dus energiezuiniger gebouwd worden.

De herziene Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) schrijft voor dat gebouwen vanaf 2020 vrijwel energieneutraal gebouwd moeten worden. Per 2020 wordt de nieuwe EPC dus 0. Bij een EPC van nul is er sprake van een energieneutraal gebouw voor zover het gaat over het gebouwgebonden energiegebruik onder standaardomstandigheden.

We hebben nog 9 jaren te gaan voor dat het verplicht is energie neutrale woningen te bouwen. Is dat lastig? Dat valt gelukkig mee. Medio de negentiger jaren werden de eerste energieneutrale woningen al gebouwd. Het aantal bleef beperkt omdat de kosten van de woningen hoger dan gemiddeld waren. Met de stijgende energiekosten ontstaat een nieuwe situatie en er zijn inmiddels betere technieken beschikbaar om energieneutrale woningen te realiseren. Kortom de volgende vraag is actueel geworden.

Is het mogelijk om voor een marktconforme prijs een energieneutrale woning te bouwen die bovendien over een gezond binnenklimaat beschikt en waarbij geen schadelijke stoffen gebruikt worden?

Het streekhuis Peel & Maas / Maas & Meierij ging op zoek naar koplopers in Noordoost Brabant en legde ze de hierboven gestelde vraag voor. Koplopers werden gezocht in de beroepsgroep architecten en bouwbedrijven. Koploper werd vervolgens aan elkaar gekoppeld tot een duo. Zo werden vier duo's geformeerd van ieder twee bedrijven. In totaal een collectief van 8 koploper bedrijven in Noordoost Brabant. De vier duo's gaan vervolgens aan de slag met een van de volgende thema's "particulier", "bestaande bouw", Sociale woningbouw" en "stapelbouw". Hierbij worden ze gestimuleerd om een eigen weg te kiezen maar wel van elkaar te leren.